Gizlilik Siyasəti (istifadəçi razılaşması)

  1. Giriş

Bu istifadəçi razılaşması saytdan, orada nəzərdə tutulan xidmətlərdən, məhsullardan və vasitələrdən istifadənin şərt və müddəalarını özündə əks etdirir. Saytdan istifadə etməklə Siz, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin, o cümlədən AR-in Konstitusiyasının, “Elektron Ticarət” haqqında Qanununun, Mülki Məcəllənin və digər aidiyyəti normativ-hüquqi aktların tələbləri daxilində tərtib olunmuş qaydaları və şərtləri qəbul etdiyinizi təsdiqləmiş olursunuz.

  1. Sayt haqqında

Saytın yaradılmasında başlıca məqsəd şirkətlərin öz məhsul və xidmətləri barədə məlumatları yerləşdirməklə ölkə daxili və beynəlxalq bazarlarda tanınmasını və satışını təmin etməkdir. Sayt məhsulların ümumi məlumat bazası olmaqla iki dildə – Azərbaycan və ingilis dillərində fəaliyyət göstərir. Sayt Sizlərə Azərbaycan Respublikasının ümumi məlumat bazası əsasında real vaxt rejimində məhsulların, xidmətlərin alışını və ya satışını həyata keçirmək imkanı yaradır.

  1. İstifadəçi razılaşması predmeti

Sayt Sizə Azərbaycan Respublikasının Elektron ticarət haqqında qanunvericiliyin tələbləri daxilində tərtib olunmuş İstifadəçi Razılaşması qaydalarına (şərtlərinə) uyğun olaraq öz xidmətlərini təklif edir. Nəzərinizə çatdırırıq ki, İstifadəçi Razılaşması qaydaları (şərtləri) Sizə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməklə dəyişdirilə bilər. Bu qaydalarla (şərtlərlə) razılaşmadığınız təqdirdə, saytdan istifadəni dayandıra bilərsiniz.